Kullanım Şartları

Https://crackedfreedownload.com/ adresinde bulunan Dijital Pazarlama Hakkında Her Şey web sitesi Dijital Pazarlama Hakkında Her Şey’e ait telif hakkı bulunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak olan ek kılavuzlara, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür tüm ek koşullar, yönergeler ve kurallar bu Koşullara referans olarak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEDE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARA UYARSINIZ ve bu Koşullara girmek için yetki ve kapasiteye sahip olduğunuzu beyan edersiniz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE / VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

 

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için bireysel olarak tahkim Bölüm 10.2’nin kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözüm yollarını sınırlar. Bu Kullanım Koşulları, Kullanım Koşulları Oluşturucu ve Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımı ile oluşturulmuştur .

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir.

Bazı Kısıtlamalar.Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralayamayacak, kiralayamayacak, devretmeyecek, devretmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde ticari olarak istismar etmeyeceksiniz; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, sökmeyecek, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Şirketin, Sitenin veya herhangi bir kısmının herhangi bir değişikliği, kesintisi veya feshi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yoktur. Şirketin, Site ile bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğü olmayacağını kabul edersiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği dışında, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirket veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunu biliyorsunuz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1’de ifade edilen sınırlı erişim hakları haricinde, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı için herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlar. Site üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve / veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak herhangi bir inceleme, onaylama, izleme, destekleme, garanti verme veya beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını riski size ait olmak üzere kullanırsınız ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve takdir yetkisi kullanmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizliliği ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın hüküm ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden veya tamamından yalnızca kendisi sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, müdahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı, her bir geçmiş, mevcut ve gelecekteki anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluk, Doğrudan veya dolaylı olarak Site’den doğan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve eylem nedeni. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanununun 1542 numaralı bölümünden feragat edersiniz: “Genel bir serbest bırakma, alacaklının bilmediği veya kendi lehine olduğundan şüphelendiği iddiaları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçlu ile olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken tahliyenin yerine getirilme süresi.

Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, www.website.com ve internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere göre site ziyaretçilerimize reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Bununla birlikte, ziyaretçiler aşağıdaki URL’de Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikası’nı ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler – https://policies.google.com/technologies/ads

Sorumluluk Reddi Beyanları

Site, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm satılabilirlik garantileri veya koşulları da dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanılabilir olacağını veya doğru, güvenilir, virüslerden veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, tüm bu garantiler, ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir kar kaybı, kaybedilen veri, ikame ürünlerin tedarik maliyetlerinden veya herhangi bir dolaylı, sonuçta ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan özel veya cezai zararlar veya bu tür zararların olasılığı şirkete bildirilmiş olsa bile siteyi kullanamamanız. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınıza veya bilgisayar sisteminize gelebilecek her türlü hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz, her zaman maksimum elli ABD doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluk taşımayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih.Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullanırken bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal eden herhangi bir kullanımı da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve kullanım hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde sona ermesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemiz ile bağlantılı olarak, ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshini sağlayan telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika kabul ettik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin, Sitemizi kullanarak, bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal ettiğine inanıyorsanız ve hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgiler yazılı bir bildirim şeklinde (buna uygun olarak 17 USC § 512 (c)) belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın / eserlerin tanımı;
  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve bizden kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımı;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ya ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512 (f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir yanlış beyanının, şikayetçi tarafın, yazılı bildirim ve iddia ile bağlantılı olarak tarafımızdan maruz kaldığımız her türlü zarar, maliyet ve avukatlık ücretlerinden otomatik olarak sorumlu olduğunu unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve / veya değişikliklerin bildirimini göze çarpacak şekilde sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Site. Bize en güncel e-posta adresinizi vermekten sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkili bir şekilde bildirilmesini sağlayacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimini yayınlamamızın ardından otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır. Bu değişiklikler, Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildiriminin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olduğunu kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Şirket ile olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE BİR GRUP DAVASI FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Anlaşmasının Uygulanabilirliği. Şirket tarafından sağlanan, gayri resmi olarak veya küçük davalar mahkemesinde çözülemeyen Şartlar veya herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin hükümleri uyarınca bireysel bazda bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ve Şartlar altında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcılarının yanı sıra tüm bağlı kuruluşlar, bağlı şirketler, temsilciler, çalışanlar, menfaat öncülleri, halefleri ve devralanları için geçerlidir.

Bildirim Gereksinimi ve Gayri Resmi İhtilaf Çözümü. Her iki taraf da tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen tazminatı açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Firma İlanı şu adrese gönderilmelidir: Dijital Pazarlama Hakkında Her Şey. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde çözmezseniz, taraflardan biri tahkim yargılamasına başlayabilir. Herhangi bir tarafça yapılan herhangi bir uzlaştırma teklifinin miktarı, hakemin taraflardan birinin hak kazandığı karar miktarını belirleyene kadar hakeme ifşa edilemez.

Tahkim Kuralları.Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan Amerikan Tahkim Derneği aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlar ile çeliştiği durumlar haricinde tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları, adr.org adresinde çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak edinilebilir. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan hükmün toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya ihtilaf, bağlayıcı görünüme dayalı olmayan tahkim yoluyla çözülebilir, yardım arayan tarafın tercihine göre. Talep edilen toplam ödül miktarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz ve taraflar aksini kabul etmedikçe, herhangi bir duruşma, ikamet ettiğiniz yerin 100 mil yakınında yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara herhangi bir sözlü duruşmanın tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen hükümle ilgili herhangi bir karar, yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir. Hakem, tahkimin başlatılmasından önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha büyük bir tazminat verirse, Şirket size kararın büyük bir kısmını veya 2 $ ödeyecektir, 500.00. Taraflardan her biri, tahkimden kaynaklanan masrafları ve ödemeleri üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünmezlik Temelli Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve / veya yalnızca yazılı sunumlara dayalı olarak yürütülecektir; özel tarz, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim, taraflar veya tanıklar tarafından herhangi bir kişisel görünüm içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim peşinde koşuyorsanız, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca belirlenen herhangi bir son tarih içinde ve sınırlama statüsü dahilinde başlatılmalı ve / veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi.Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konuyla birleştirilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir iddianın tamamı veya bir kısmı için karar verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar uyarınca bir bireye sunulan parasal olmayan herhangi bir çare veya çözümü verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir hukuk mahkemesindeki bir yargıcın sahip olacağı, bireysel temelde muafiyet kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Duruşmasından Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİTMEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE DENEME YAPMAK İÇİN ANAYASAL VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında tahkim yoluyla çözüleceğini seçerler. Tahkim prosedürleri tipik olarak bir mahkemede geçerli olan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Sizinle Şirket arasında herhangi bir eyalette veya federal mahkemede bir tahkim kararını boşaltma veya uygulama davası ile ilgili herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET BİR JÜRİ DENEMESİNDEN TÜM HAKLARINDAN FERAGAT ETMEK yerine, anlaşmazlığın çözülmesini seçer. bir yargıç tarafından.

Klas veya Birleştirilmiş İşlemlerden Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve ihtilaflar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkime veya dava edilmeli ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları, başka bir müşterinin iddiaları ile tahkime veya müşterek olarak dava açılamaz veya konsolide edilemez. veya kullanıcı.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi bir mahkemeye sunmasını engellemeyecektir.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir kısmı veya bir kısmı kanun kapsamında yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, bu belirli kısım veya kısımlar hiçbir şekilde yürürlükte olmayacak ve Sözleşmenin geri kalanı ayrılacaktır. tam güç ve yürürlükte devam edin.

Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen haklar ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, iddianın kendisine karşı ileri sürüldüğü tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir kısmından feragat etmeyecek veya herhangi bir kısmını etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Yürürlüğü. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Talepler Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıdakiler, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Durumda Adil Yardım. Yukarıdakilere rağmen, taraflardan herhangi biri, tahkim bekleyen statükoyu sürdürmek için bir eyalet veya federal mahkeme önünde acil durum eşitliği talep edebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer haklardan veya yükümlülüklerden feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Tahkime Tabi Olmayan İddialar. Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira iddiaları, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için Hollanda Eyaleti, Kaliforniya’da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine başvurmayı kabul eder.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten elde edilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal ederek doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul etmektesiniz.

Şirket, Bölüm 10.8’deki adreste yer almaktadır. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimine 400 R Street, Sacramento, CA 95814 numaralı telefondan yazılı olarak veya (800) numaralı telefondan arayarak bildirebilirsiniz. ) 952-5210.

Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, ister Siteyi kullanıyor olun, ister bize e-posta gönderiyor olun, ya da Şirketin Sitede bildirimler gönderip göndermediği veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurup kurmadığı, elektronik araçlar kullanır. Sözleşmeye dayalı amaçlar doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir kopya halinde olması durumunda yerine getireceği yasal yükümlülükleri elektronik olarak karşıladığını kabul edersiniz.

Tüm Koşullar.Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeyle ilgili hiçbir etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi, “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri ihlal edilmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yükleniciye ilişkindir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın tarafınızca devredilemez, taşeron verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıdakileri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki verme veya devir hükümsüz ve geçersiz olacaktır. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar üzerinde bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı / Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede gösterilen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim mülkiyetimiz veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı iznimiz olmadan veya Markalara sahip olabilecek üçüncü şahısların rızası olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

E-posta: admin@crackedfreedownload.com